Ks. Zbigniew Krzyszkowski

Ksiądz Zbigniew Krzyszkowski urodził się 1968 r. Pochodzi z Nidy. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1993 roku. W 1997 roku rozpoczął studia na KUL. W latach 2003-2011 pełnił funkcję Prefekta Alumnów w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. W latach 2011-2020 pełnił urząd proboszcza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Samsonowie. Obecnie jest proboszczem parafii pw. św. Jacka i św. Marii Magdaleny w Kroczycach.

/Opr. Damian Zegadło/