Ks. Jacek Kopeć

 Urodził się 7 lutego 1966 r. w Dębskiej Woli, gdzie spędził 13 lat swojego życia. Mieszkał w szkole, gdzie ojciec, nauczyciel matematyki, był dyrektorem, a matka uczyła geografii i nauczania początkowego. Rodzice, aby nie narazić się „władzy ludowej”, chodzili z dziećmi do kościoła w Łukowej. Po śmierci taty w 1975 r. Jacek został ministrantem. Miał wtedy 9 lat. Spełniły się jego marzenia. Przy ołtarzu powoli rodziło się powołanie i pragnienie zostania kapłanem. Po ukończeniu szkoły podstawowej realizował plan rodziców. Jako olimpijczyk dostał się bez problemów do I LO im. Żeromskiego w Kielcach. W szkole średniej myślał o medycynie. Po zdaniu matury w 1983 r. zdecydował się jednak studiować teologię w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. W Seminarium pełnił funkcję ceremoniarza biskupiego. Święcenia kapłańskie przyjął 2 czerwca 1989 roku. Pierwszą parafią, do której został posłany, była Stopnica. Jak twierdzi, było to dla niego niezwykłe doświadczenie katechetyczne. Katechezy uczył w 4 szkołach. Po dwóch latach został przeniesiony do parafii katedralnej. Ks. proboszcz Edward Chat powierzył mu funkcję katechety w II LO. W czasie wakacji ksiądz prowadził turnusy Wakacji z Bogiem, organizowane przez Rycerstwo Niepokalanej i Konferencję św. Wincentego á Paulo. Kolejną parafią był Miechów. Tam prowadził ministrantów, katechizował w LO, zorganizował Biuro Radia Maryja. Prowadził krąg biblijny dla młodzieży. Po dwóch latach został przeniesiony do Buska-Zdroju, do parafii św. Brata Alberta. Z Buska trafił do Pińczowa, do parafii św. Jana Ewangelisty. Tam ks. proboszcz powierzył mu opiekę nad harcerzami. Po rocznej przygodzie duszpasterskiej w Pińczowie ksiądz Biskup powierzył mu stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Diecezji Kieleckiej i tę funkcję pełni do tej pory.