Ks. Krzysztof Wojda SAC

Urodził się 17 grudnia 1960 roku w Kielcach. Sakramenty: chrztu, pokuty, Pierwszej Komunii św. i bierzmowanie otrzymał w rodzinnej parafii Wszystkich Świętych w Brzezinach.
Do Szkoły Podstawowej uczęszczał w rodzinnej miejscowości w Kowali w latach 1967 – 1975. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w roku 1975 rozpoczął Liceum Ogólnokształcące, które ukończył egzaminem dojrzałości – maturą w 1979 roku. Przez okres liceum należał do „Grupy Powołaniowej” prowadzonej przez Księży Pallotynów. W tym czasie dojrzewała w nim myśl o wyborze drogi życiowej. O kapłaństwie myślał od dzieciństwa. Jest przekonany, że o wyborze takiej drogi życia zadecydowało wiele czynników. W domu codziennie modlono się o powołania kapłańskie i zakonne. Rodzice zawsze bardzo mocno byli związani z Kościołem, a ich wiara dojrzewała poprzez niedzielną Eucharystię, życie sakramentalne, uczestnictwo w nabożeństwach, które były odprawiane w parafialnym kościele i codzienne pielęgnowanie modlitwy (wieczorem była ona odmawiana wspólnie przez wszystkich domowników).
Po ukończeniu liceum był zdecydowany, co do wybory drogi powołania. W 1979 złożył dokumenty w Zarządzie Prowincjalnym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księży Pallotynów w Warszawie. I już jesienią tegoż roku wstąpił do nowicjatu Księży Pallotynów w Ząbkowicach Śląskich, a po jego zakończeniu rozpoczął sześcioletnie studia filozoficzno – teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie. W czasie ich trwania był kolejno wprowadzany w posługi: lektora, akolity, a 22 września 1985 roku złożył wieczną konsekrację w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego. Dnia 7 listopada tegoż samego roku otrzymał świecenia diakonatu z rąk Księdza Arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego, a 10 maja 1986 święcenia kapłańskie przez posługę Księdza Kardynała Józefa Glempa Prymasa Polski.
Po świeceniach kapłańskich dekretem Księdza Prowincjała został skierowany do pracy duszpasterskiej w Warszawie, gdzie w parafii Chrystusa Króla pełnił funkcję wikariusza. Po roku pracy wikariuszowskiej (w 1987) został skierowany na studia w KUL na wydziale pastoralnym. Po trzechletnich studiach zakończonych obroną pracy magisterskiej i licencjatem podjął pracę w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie, jako prefekt alumnów. W 1992 roku dekretem Wyższego Przełożonego Prowincji Chrystusa Króla został skierowany do pracy w nowicjacie najpierw w Ząbkowicach Śląskich, a następnie w Wadowicach w charakterze mistrza nowicjatu. Funkcje tę pełnił przez dziesięć lat do roku 2002. Przez kolejne trzy lata był przełożonym domu nowicjackiego w Wadowicach, a w 2005 roku został proboszczem parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Wólce Mlądzkiej. Od roku 2011 jest proboszczem Parafii Zesłania Ducha Świętego w Otwocku i przełożonym domu.