Ks. Wiesław Kaczor SDS

Ksiądz ze zgromadzenia o. Salwatorianów. Urodził się w Chęcinach 3 maja 1959 roku. Mając 20 lat, wstąpił do zgromadzenia. Nowicjat odbył w Bagnie koło Wrocławia. Po święceniach w roku 1986 pracował w Salwatoriańskim Ośrodku Powołań w Krakowie (do 1990 r.) Był przewodnikiem Grupy Zielonej Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej na Jasną Górę. Pracował jako wikariusz w Mikołowie koło Katowic. W roku 1990 wyjechał do Niemiec, gdzie objął placówkę w północnoniemieckiej prowincji salwatoriańskiej. Pracował w Neus, później w Kolonii, a obecnie jest proboszczem w Steinfeldzie. Pełni równocześnie funkcję dziekana.

/opr. Damian Zegadło/