Ks. Zygmunt Kwieciński

Urodził się w ur. 15 października 1960 r. w Kowali. Po ukończeniu szkoły średniej pracował w ZPW „Trzuskawica”, odbył też służbę wojskową. W latach 1984-1990 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. Przyjął święcenia z rąk biskupa Stanisława Szymeckiego. W latach 1990-1993 pracował jako wikariusz w parafii Kije. Pomagał też w domu rekolekcyjnym w Skorzeszycach i w Słomnikach. Studiował homiletykę w Krakowie. Od września 1994 roku pracował na misjach w Kazachstanie. Przez 6 lat był proboszczem w Kokczetawie, gdzie organizował parafię św. Antoniego i budował kościół oraz plebanię. W styczniu 2001 roku otrzymał nominację na rektora Wyższego Diecezjalnego Seminarium Duchownego Maryi Matki Kościoła w Karagandzie. Od 2001 r. został kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej. W 2007 roku ks. Kwieciński znalazł się w stolicy kraju – Astanie, w parafii Matki Bożej Wszystkich Narodów. Dotknął tam prawdziwej ludzkiej biedy – środowisk slumsów, narkomanów, alkoholików. Po kilku miesiącach otrzymał nominację na proboszcza parafii katedralnej w samym centrum stolicy. Po piętnastu latach pracy w Kazachstanie ks. Kwieciński powrócił w lutym 2009 roku do Polski. Jest przekonany, że misje ugruntowały i umocniły jego kapłaństwo. Od 2010 jest proboszczem w parafii Piekoszów. (brzeziny.org.pl)