Śp. Ks. Czesław Krzyszkowski

Ks. Kanonik Czesław Krzyszkowski urodził się 28 maja 1948 roku w Brzezinach, w rodzinie Genowefy i Władysława Krzyszkowskich. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Brzezinach kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Chmielniku im. Adolfa Dygasińskiego. Ukończył Seminarium Duchowne w Kielcach. Święcenia kapłańskie przyjął w 1972 roku. Młody kapłan pracował jako wikariusz w Skorzeszycach, Łopusznie, Działoszycach, Bodzentynie i Proszowicach. Przez cztery lata był proboszczem w Dobrakowie. Posługę pasterską w Lisowie objął w 1991 roku i pełnił ją do 2022 r. Był Kanonikiem Kapituły Miechowskiej. Ostatnie lata życia mieszkał w Domu Księży Emerytów w Kielcach. Zmarł 25 marca 2024 r.

/opr. Damian Zegadło/