Śp. Ks. Jan Gola SDB

Urodził się 27 lipca 1931 roku w Brzezinach. Ukończył gimnazjum św. Stanisława Kostki w Kielcach, po czym wstąpił do salezjanów. Filozofię ukończył w Krakowie, a teologię w Oświęcimiu. Został wyświęcony na kapłana w 1958 roku w Towarzystwie św. Franciszka Salezego (Salezjanie). Mszę prymicyjną odprawił w Brzezinach 17 sierpnia 1958 roku. W latach 1986-89 był duszpasterzem w Ośrodku Duszpasterskim św. Wojciecha w Staniątkach. W ostatnich latach swojego życia był kapelanem sióstr. Zmarł 16 lipca 1989 r. w Krakowie w 39 roku ślubów zakonnych i 31 roku kapłaństwa.

/opr. Damian Zegadło/