Śp. Ks. Władysław Nosek

Urodził się 16 lipca 1931 r. w Kowali jako syn Józefa i Katarzyny z Barwinków. Po maturze wstąpił do Seminarium Duchownego w Kielcach. Święcenia kapłańskie otrzymał 1 czerwca 1958 r. z rąk księdza biskupa ordynariusza Czesława Kaczmarka, a tydzień później odprawił Mszę Świętą prymicyjną w rodzinnej parafii w Brzezinach. Po święceniach pracował jako wikariusz w Olkuszu, a następnie w Jędrzejowie, Proszowicach, we Wzdole, w Busku, w Kielcach, w Kijach i Sobkowie. W tej ostatniej parafii był najpierw administratorem, a od lipca 1976 r. Proboszczem. Ksiądz Nosek traktował kapłaństwo naprawdę jako powołanie, a nie zawód. Dlatego wszędzie, gdzie przyszło mu pracować, dawał się poznać jako gorliwy kapłan, człowiek niezłomnych zasad, wielkiej dobroci i życzliwości. Był kochany przez młodzież, a jego porywające kazania ściągały do kościoła tłumy wiernych. Nie oszczędzał swych sił i zdrowia, oddawał się z pełnym poświęceniem pracy duszpasterskiej. Zmarł 3 czerwca 1981 r. Po Mszy pogrzebowej w Sobkowie pochowany został na cmentarzu parafialnym w Brzezinach. (brzeziny.org.pl)