Bł. Ignacy Kłopotowski

Przybycie Patrona

W piątek 19 listopada 2021 r. delegacja parafii Brzeziny w składzie: Ks. Kanonik Józef Knap, Amelia Colas, Magdalena Colas, Barbara Zygadło i Damian Zegadło udała się po relikwie bł. Ignacego Kłopotowskiego. Brzeziniacy udali się do Warszawy, a dokładnie w okolice katedry na Pradze. Tam w kaplicy Domu Generalnego uczestniczyli w krókim nabożeństwie do bł. Ignacego Kłopotowskiego. Później siotry przybliżyły życie i działalność swojego założyciela i uroczyście przekazały na ręce księdza proboszcza relikwie.

Wprowadzenie Relikwii

W niedzielę 16 stycznia 2022 r. w Parafii Brzeziny gościły Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Loretańskiej, które dokonały uroczystego wprowadzenia relikwii swojego założyciela Bł. Ignacego Kłopotowskiego. Nowy brzeziński patron żył na przełomie XIX i XX wieku. W swojej działalności nie ograniczał się do obowiązków duszpasterskich. Był wrażliwy na potrzeby innych i nie pozostawał obojętnym wobec biedy i upadku moralnego. Pisał i rozpowszechniał modlitewniki oraz tanie broszurki religijno-patriotyczne. Był wydawcą prasy katolickiej, dlatego jego relikwiarz ufundowała Redakcja Pisma Parafialnego SANCTUS. Siostry loretanki przybyły do Brzezin z książkami i gazetami ze swojego wydawnictwa. Podczas uroczystości życie i działalność bł. Ignacego przybliżyła s. Klara Białecka. Opowiedziała m.in. o powiązaniach księdza Kłopotowskiego z diecezją kielecką. Założyciel loretanek został nominowany przez bpa Augustyna Łosińskiego honorowym kanonikiem kapituły katedralnej w Kielcach.

Krzewienie kultu

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O BŁ. IGNACYM KŁOPOTOWSKIM