Bł. Angela Truszkowska

Przybycie Patrona

Dnia 27 stycznia 2018 roku delegacja Parafii pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach, w składzie: Ks. Kanonik Józef Knap, Bogdan Kaczor, Helena Lużyńska, Jadwiga Szałas oraz Damian Zegadło, udała się w pielgrzymce po relikwie błogosławionych do Krakowa. Parafianie odwiedzili Dom Zgromadzenia Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo. Delegacja parafii spotkała się tam z Przełożoną Prowincji s. M. Aliną Płoszczycą. Przekazała ona na ręce ks. proboszcza relikwie Matki Założycielki, bł. Angeli Truszkowskiej. Wdzięczni parafianie złożyli na grobie swojej nowej patronki kwiaty i powierzyli jej modlitwie swoje intencje. Udali się także do Muzeum bł. Angeli. Oprowadziła po nim i życie błogosławionej przybliżyła felicjanka s. Marta Zielińska. Brzezinianie wyszli z niego z kalendarzami, obrazkami i książkami na temat patronki. Tego dnia delegacja z Brzezin odebrała jeszcze w Krakowie relikwie bł. męczenników z Peru i bł. Alfonsa Mazurka.

Wprowadzenie Relikwii

„Pełnienie Woli Bożej lepsze jest niż najwyższe stopnie modlitwy, niż wszystkie zachwycenia najcudowniejsze.” – powiedziała bł. Angela Truszkowska. Parafia Brzeziny w niedzielę 16 września 2018 r. przeżywała uroczystość wprowadzenia jej relikwii do kościoła. Dokonały tego jej duchowe córki, Siostry Felicjanki z Krakowa. Relikwie na ręce ks. Kanonika Józefa Knapa przekazała s. Alina Płoszczyca, przełożona prowincjalna krakowskiej prowincji sióstr felicjanek, która przybyła z delegacją pięciu sióstr. Relikwiarz bł. Angeli ufundowała rodzina Łodejskich. W uroczystości wzięło udział małżeństwo z Kanady, które gościło w Brzezinach w czasie Światowych Dni Młodzieży. Oprawę uroczystej mszy świętej przygotowała schola, chór parafialny oraz uczniowie ze szkoły w Brzezinach. Życie nowej patronki, podczas każdej niedzielnej mszy św. przybliżała wiernym s. Marta Zielińska, Dyrektorka Muzeum i Archiwum bł. Angeli. Stwierdziła, że „bł. Maria Angela Truszkowska wkracza do tej parafii i znajduje się tu we wspaniałym towarzystwie. (…) Uzupełnia sobą następny element pięknej mozaiki jaką tworzą wszyscy święci. Każdy ze świętych jest jedynym w swoim rodzaju kamykiem Bożej chwały. Bez niego nie byłoby pełnego obrazu. Patrząc na listę Wszystkich Świętych, znajdujemy przepiękne, jaśniejące przykłady pokory w życiu, miłości w służbie, męstwa w męczeństwie, wierności w małżeństwie, gorliwości i posłuszeństwa Bożym wezwaniom. (….) Myślę, że najpiękniejszymi blaskami jej [bł. Angeli] duchowości są trzy odcienie, trzy barwy dodające szczególnego piękna do mozaiki chwały Bożej: To umiłowanie Jezusa w Eucharystii, cześć oddawana Niepokalanemu Sercu Maryi, a wszystko w duchu wynagrodzenia. (…) W tej mozaice jest miejsce dla każdego i każdej z nas. Bez nas mozaika nie będzie pełna, a więc… musimy podejmować wysiłek życia w wierności Bogu, aby kiedyż zająć miejsce przeznaczone dla nas. Nie pozwólmy, aby to miejsce zostało puste.” Angela Truszkowska żyła w XIX wieku. Spotkała się z innym patronem brzezińskim, bł. Honoratem Koźmińskim, który przez pewien czas był jej kierownikiem duchowym. Założyła zgromadzenie, którego hasło brzmi: "wszystko przez Serce Maryi na cześć Przenajświętszego Sakramentu". Siostry podjęły się opieki ubogimi. Bł. Angela zmarła na chorobę nowotworową. Jest patronką osób chorych. Ufamy, że przeżyta uroczystość przybliży wszystkich do Jezusa w Eucharystii, którego tak bardzo ukochała nowa patronka brzezińska.

Krzewienie kultu

1. W sobotę 11 sierpnia 2018 roku 45-osobowa grupa z Parafii Brzeziny odwiedziła Muzeum Bł. Angeli Truszkowskiej w Krakowie. Pielgrzymów serdecznie przyjęła s. Marta, która przybliżyła wszystkim życie patronki.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O BŁ. ANGELI TRUSZKOWSKIEJ