Bł. Alfons Maria Mazurek

Przybycie Patrona

Dnia 27 stycznia 2018 roku delegacja Parafii pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach, w składzie: Ks. Kanonik Józef Knap, Bogdan Kaczor, Helena Lużyńska, Jadwiga Szałas oraz Damian Zegadło, udała się w pielgrzymce po relikwie błogosławionych do Krakowa. Parafianie odwiedzili Kurię Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych. Tam o. Piotr Karauda przekazał dla Parafii Brzeziny relikwie męczennika o. Alfonsa Marii Mazurka. Tego dnia delegacja z Brzezin odebrała jeszcze w Krakowie relikwie bł. męczenników z Peru i bł. Angeli Truszkowskiej.

Wprowadzenie Relikwii

Niedziela 10 lutego 2019 roku w Parafii pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach była przeżyta bardzo uroczyście. Tego dnia podczas Mszy Świętej o godz. 10.00 o. Wojciech Twardzik OCD z Piotrkowic wprowadził do świątyni relikwie błogosławionego Alfonsa Marii Mazurka od Ducha Świętego. Relikwiarz, w którym została umieszczona cząstka kości patrona został ufundowany przez Redakcję Pisma Parafialnego SANCTUS. Z tej okazji w kościele przed ołtarzem został umieszczony obraz błogosławionego udekorowany czerwonymi kwiatami nawiązującymi do męczeństwa. Podczas homilii o. Wojciech przybliżył życie karmelitańskiego przeora. Wskazał na jego szczególne nabożeństwo do Matki Bożej i oddanie pracy zakonnej. Przypomniał m.in. słowa św. Jana Pawła II: "Cieszę się, że dane mi było beatyfikować, wraz ze stu siedmioma męczennikami, również o. Alfonsa Marię Mazurka, karmelitę bosego, który był wychowankiem, a potem zasłużonym wy­chowawcą w wadowickim przyklasztornym Niższym Seminarium. Z pewnością miałem spo­sobność zetknąć się osobiście z tym świadkiem Chrystusa, który w 1944 r., jako przeor konwentu w Czernej, przypieczętował swoją wierność Bogu męczeńską śmiercią. Ze czcią klękam u jego relikwii, które spoczywają właśnie w kościele św. Józefa na wadowickiej Górce i dziękuję Bogu za dar życia, męczeństwa i świętości tego wielkiego zakonnika". Każda msza tego dnia zakończyła się ucałowaniem relikwii bł. Alfonsa Marii. W przygotowanie uroczystości zaangażowała się schola i chór parafialny oraz młodzież ze szkoły w Brzezinach.

Krzewienie kultu

1. W sobotę 28 kwietnia 2018 roku 20-osobowa grupa parafian z Brzezin po beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej w Krakowie-Łagiewnikach nawiedziła Sanktuarium Matki Bożej w Czernej. Zwiedzili tam Muzeum, poznali życie tut ejszego przeora bł. Alfonsa i pomodlili się przy jego relikwiach.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O BŁ. ALFONSIE MAZURKU