Bł. Bronisław Markiewicz

Przybycie Patrona

Dnia 9 grudnia 2014 roku delegacja Parafii pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach w składzie: ks. Kanonik Józef Knap, Bożena Cudzik, Mariola Węgrzyn, Lucyna Więcek i Damian Zegadło, udała się w pielgrzymce do Miejsca Piastowego po relikwie bł. Bronisława Markiewicza. Miejscowość ta, znajdująca się na terenie archidiecezji przemyskiej, słynie ze Zgromadzenia Michalitów, którego założycielem jest błogosławiony. Po modlitwie w Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Bronisława parafianie zwiedzili muzeum patrona tego miejsca. Następnie ks. Antoni Tyniec – przełożony domu Macierzystego księży michalitów przekazał im relikwie. Znajdują się one w relikwiarzu z brązu, na którym umieszczona jest podobizna bł. Bronisława.

Wprowadzenie Relikwii

W niedzielę 24 stycznia 2016 r. parafia Wszystkich Świętych w Brzezinach zyskała kolejnego patrona. Tego dnia do świątyni parafialnej ks. Antoni Obrzut CSMA wprowadził relikwie pierwszego stopnia bł. Bronisława Markiewicza. „Gdy brakuje świętych w narodzie, robi się ciemno w głowach ludzkich i ludzie nie widzą dróg, którymi należy postępować...” napisał w jednym ze swoich listów bł. Bronisław Markiewicz. Podczas homilii ks. Obrzut przybliżył postać założyciela Zgromadzeń Świętego Michała Archanioła, który stał się wzorem wychowawcy dzieci i młodzieży. Wytłumaczył również, na czym polega dewiza życia michalitów czyli „Powściągliwość i praca”. Relikwie nowego patrona zostały umieszczone na specjalnie przygotowanym ołtarzu znajdującym się obok figury św. Michała Archanioła, któremu Błogosławiony Bronisław powierzył opiekę nad dziełem swego życia. Oprawę uroczystej liturgii przygotowała młodzież z parafii.

Krzewienie kultu

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O BŁ. BRONISŁAWIE