Bł. Elżbieta Róża Czacka

19 maja
wspomnienie

Życiorys

RELIKWIE ŚW. ELŻBIETY W BRZEZINACH

Kwiatki świętych

Kalendarium

1876 – urodziła się w Białej Cerkwi
1882 – przeniosła się do Warszawy
1894 – upadek z konia spowodował odklejenie siatkówek
1910 – założyła schronisko dla niewidomych
1911 – utworzyła Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi
1917 – przyjęła habit franciszkański
1918 – założyła Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża
1921 – otrzymała ziemię w Laskach
1932 – opracowała skróty brajlowskie
1961 – zmarła w Laskach
2021 – betayfikowana w Warszawie

Cytaty

„Biedni ludzie i smutne czasy. W cierpieniach swoich zapomnieli ludzie o jedynym ratunku, o jedynym lekarstwie. Zapomnieli, że jedynym dawcą pokoju jest Bóg, że daje On ten pokój za cenę zachowania Jego prawa, Jego przykazań, i że przede wszystkim w modlitwie trzeba szukać pokoju, siły i światła na drogę życia. Nie w modlitwie powierzchownej i płytkiej, ale w głębokim zetknięciu się duszy wprost z Bogiem. W modlitwie długiej, ciężkiej, krwawej, w zupełnym ogołoceniu duszy”
„Straszną odpowiedzialność mają przed Bogiem osoby, które lekkomyślnie powtarzają jedne drugim zdarzenia lub usłyszane słowa, pobudzając bliźnich do sądów i krytyk ludzi i spraw, których mało lub wcale nie znają, a jeżeli znają, jak źle często znają, interpretując fałszywie”
„Starać się mówić jak najtreściwiej. Nie tracić czasu na próżne rozmowy. Pilnować tego w stosunku do siebie i przypominać to drugim, jeżeli o tym zapominają. Wszelkie obrażanie się jest uważane za złe wychowanie i głupotę. Nie ma wypadku, żeby pokora i miłość nie przejednały, a w każdym razie nie umożliwiły stosunków z ludźmi. Miłość, pokora, prostota i dobra wola”
„Jednym z największych nieszczęść ludzkości jest pycha. Pycha sprawia, że człowiek jest mniej lub więcej ślepym”
"Jedyną pobudką i jedyną racją wszystkich naszych myśli, słów i uczynków powinna być miłość czerpana bezustannie z Serca Jezusowego, a powracająca ku Niemu w aktach miłości i uczynkach miłosiernych, skierowanych ku Niemu poprzez bliźnich, w uczynkach miłosiernych, których pełne powinno być nasze życie."
"Życie człowieka żyjącego z wiary, choć na pozór często szare i nudne, jest w rzeczywistości pełnym treści i światła. W swoich obowiązkach widzi on wyraz woli Bożej i dlatego stara się je spełnić dokładnie z miłości ku Niemu. Ma drogę jasno wytkniętą przed sobą i dlatego ze spokojem idzie naprzód, nie oglądając się na żadne względy ludzkie. Co za wolność w tej zależności jedynie od Boga."

Modlitwy

Modlitwa za wstawiennictwem bł. Matki Elżbiety Róży

Boże, źródło wszelkiej świętości, który powołałeś błogosławioną Matkę Elżbietę do służenia Tobie w niewidomych na duszy i na ciele i obdarzyłeś ją męstwem w dźwiganiu krzyża dla zadośćuczynienia za duchową ślepotę ludzi, za jej wstawiennictwem udziel nam łaski…, o którą z pokorą i ufnością Cię prosimy, dla większej chwały Trójcy Przenajświętszej. Amen.

Miejsca

Ośrodek Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach

Multimedia

Matka Elżbieta Czacka - poświęciła swoje życie niewidomym

Linki

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża
Matka Czacka