Bł. Alfons Maria Mazurek

28 sierpnia
wspomnienie dowolne

Życiorys

RELIKWIE BŁ. ALFONSA W BRZEZINACH

Kwiatki świętych

Kalendarium
1891 – urodził się w Baranówce
1908 – wstąpił do nowicjatu w Czernej
1916 – przyjął święcenia kapłańskie w Wiedniu
1930 – został przeorem klasztoru w Czernej
1936 – został pierwszym w Polsce wizytatorem tercjarzy karmelitańskich
1944 – zastrzelony przez SS
1999 – beatyfikowany w Warszawie

Cytaty
"Jeżeli teraz nie poprawię się z moich błędów i wad, to może już nie będę miał ani łaski, ani siły i sposobności później nad sobą pracować."
„Życie ciała niczym innym nie jest, jak ciągle postępującą śmiercią, która z każdym dniem, z każdą chwilą dąży ku swemu rozprężeniu, ku swemu zniszczeniu; życie duszy przeciwnie, przez łaskę Ducha Świętego z każdą chwilą się odmładza, rośnie i potęguje.”
„W utrapieniu, udrękach i udrękach, a także w pokusach zawsze znajdę schronienie u Maryi, mojej ukochanej Matki. Ofiaruję mu całą moją osobę i wszystko. Wraz z Nią chcę wiernie pozostać u stóp Krzyża Jezusa. "
„Przez cierpienie jedynie i przez krzyże, a nie inne drogi można dojść do wielkiej miłości Boga i do prawdziwego z Nim zjednoczenia. Krzyż więc nie jest karą, ale największą łaską Boża, której tylko miłośnikom swoim udziela.”

Modlitwy

Litania do bł. Alfonsa Marii Mazurka

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Błogosławiony Ojcze Alfonsie Mario, módl się za nami
Męczenniku za wiarę Kościoła
Męczenniku za wolność Kościoła
Męczenniku za wolność Ojczyzny
Wierny Bożym przykazaniom
Wierny krzyżowi i Ewangelii
Wierny sługo Królowej Karmelu
Czcicielu Matki Bożej Szkaplerznej
Apostole Szkaplerza świętego
Apostole Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego
Żyjący w obecności Bożej
Zwyciężający zwycięstwem Boga
Zwyciężający nienawiść miłością
Zwyciężający zło dobrem
Naśladowco świętych Karmelu
Wierny ideałom Karmelu
Czcicielu świętego Józefa
Znaku zwycięstwa w czasie zniewolenia
Rozmodlony karmelito bosy
Rozmiłowany w liturgii i śpiewie kościelnym
Twórco nowych pieśni religijnych
Spalający się w twórczej pracy
Nieugięty w trudnościach
Troskliwy wychowawco młodzieży
Wielki kapłanie i zakonniku
Wzorze nauczycieli
Wzorze wychowawców
Wzorze ekonomów
Wzorze rolników
Z zapałem podejmujący trudne zadania
Wielki nasz orędowniku w niebie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami
Módl się za nami błogosławiony Ojcze Alfonsie
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się: Boże obrońco ufających Tobie, Ty uwieńczyłeś życie błogosławionego Alfonsa Marii, darem męczeńskiej śmierci za Chrystusa, któremu jako kapłan służył w Karmelu z wielką wiernością, spraw, abyśmy z jego przelanej krwi czerpali moc do codziennego uczestnictwa w cierpieniach Chrystusa i dopełniania ich we własnym życiu. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.
Albo:
Módlmy się: Panie Jezu, nasz ukrzyżowany Zbawicielu, dzięki Twojej łasce błogosławiony Alfons Maria zwyciężył przemoc miłością, a śmierć dobrowolnym darem ze swojego życia; spraw, abyśmy umocnieni przykładem jego wierności i męczeństwa, byli gotowi oddać swoje życie za Ciebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Modlitwa o kanonizację bł. Alfonsa Marii

Módlmy się: Wszechmogący Boże, który wezwałeś bł. Alfonsa Marię do oddania życia z miłości ku Chrystusowi i Kościołowi, wspomóż nas swoją łaską, abyśmy wsparci jego przykładem, do końca życia dochowali wierności zobowiązaniom Chrztu świętego. Udziel nam również łask, o które Cię za jego przyczyną z pokorą i ufnością prosimy i pozwól nam oglądać go w chwale Twoich Świętych. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Miejsca
Klasztor Karmelitów Bosych, Czerna 79, 32-065 Krzeszowice
Klasztor Karmelitów Bosych w Wadowicach, ul. Karmelicka 22

Multimedia
Skarby Kościoła 28 sierpnia – bł. Alfons Maria Mazurek
Bł. o. Alfons M. Mazurek o III Zakonie Karmelitów Bosych

Linki
Karmelici Bosi