Bł. Bronisław Markiewicz

  30 stycznia
wspomnienie

Życiorys

RELIKWIE W BRZEZINACH

Kwiatki świętych

Kalendarium

1842 – urodził się w Pruchniku
1867 – przyjął święcenia kapłańskie w Przemyślu
1885 – wyjechał do salezjan w Turynie
1887 – złożył profesję wieczystą na ręce ks. Jana Bosko
1892 – przybył do Miejsca
1897 – złożył u papieża prośbę o pozwolenie na założenie nowego Zgromadzenia zakonnego.
1912 – zmarł w opinii świętości
1921 – erygowano zgromadzenie św. Michała Archanioła
1928 – erygowano Zgromadzenie Sióstr Michalitek
2005 – beatyfikowany w Warszawie

Cytaty

"Najwyżej Pan Bóg Was wyniesie, kiedy dacie Światu Wielkiego Papieża"
"Chciałbym zebrać miliony dzieci i młodzieży z wszystkich krajów i narodów, żywić ich za darmo i przyodziewać ich na duszy i na ciele"
"Wiara nasza nie jest przypuszczeniem, ale najpewniejszą i niezbitą prawdą."
"Miłość jest największą potęgą człowieka, która może wszystko zwyciężyć."

Modlitwy

Litania do Bł. Bronisława Markiewicza

Kyrie eleison.
Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże
Święta Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami.
Święty Michale Archaniele, módl się za nami
Aniele Stróżu Polski,

Błogosławiony Bronisławie Markiewiczu,
Założycielu Zgromadzeń Michalickich,
Ufny czcicielu aniołów i świętych,
Wzorze gorliwości kapłańskiej,
Perło pokory,
Miłośniku modlitwy,
Czcicielu Eucharystii,
Oddany Niepokalanej Matce,
Apostole dobroci,
Krzewicielu miłosierdzia,
Przykładzie powściągliwości i pracy,
Wzorze cierpliwości,
Wychowawco dzieci i młodzieży,
Pocieszycielu odrzuconych,
Duszpasterzu opuszczonych,
Przykładzie posłuszeństwa,
Zatroskany o Ojczyznę,
Abyśmy wzrastali w wierze, nadziei i miłości, módl się za nami.
Abyśmy w bezkrwawym boju walczyli o zbawienie dusz,
Abyśmy umieli składać siebie w ofierze,
Abyśmy zwalczali wady i nałogi osobiste, narodowe i społeczne,
Abyśmy doskonalili się w cnocie pokory i posłuszeństwa,
Abyśmy odznaczali się wrażliwością serca,
Abyśmy bronili tożsamości narodu naszego,
Abyśmy byli wierni Bogu i Kościołowi,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P. Błogosławiony Bronisław całe życie poświęcił służbie dzieciom.
W. Zasłużył na wieniec chwały i wyżyny nieba.

Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, który pozwalasz ludziom być narzędziem Twej niewyczerpanej dobroci, spraw, abyśmy na wzór błogosławionego Bronisława wiernie Tobie służyli i całym sercem byli oddani sprawie zbawienia dusz ludzkich. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Nowenna do Bł. Bronisława Markiewicza

1. Wystawienie Najświętszego Sakramentu
2. Modlitwa wstępna.
Panie Jezu Chryste, wyznajemy wiarę w Twoją obecność w Najświętszym Sakramencie. Gdy nie umiemy się modlić tak jak trzeba, Twój Duch wstawia się za nami. Wierzymy, że w tej chwili wstawiają się za nami także aniołowie, święci i błogosławieni, którzy oglądają Cię już w niebie twarzą w twarz. Pragniemy duchowo złączyć się z bł. Ojcem Bronisławem i jego słowami prosić Cię o dar miłości: „O Jezu, Zbawicielu mój, chciałbym otrzymać dziś wielką łaskę, a jest nią dar miłowania Ciebie. Klękam więc u stóp Twoich i błagam Cię, abyś raczył rozpalić mnie tą miłością i połączył ze sobą. Ja Cię kocham, Panie, ale wciąż za mało – chcę przeto miłować Cię bardziej. Spraw proszę, abym to wykonał. Przynoszę Ci zatem serce moje w darze. Niech ono pozostanie na zawsze w mocy Twojej”.
3. Litania do Bł. Bronisława Markiewicza
4. Uwielbienie Boga wraz z bł. Bronisławem Markiewiczem.
Chryste, Kapłanie Nowego i Wiecznego Przymierza, Ty na ołtarzu krzyża złożyłeś Ojcu doskonałą ofiarę, wraz z bł. kapłanem Bronisławem uwielbiamy Cię na wszystkich ołtarzach świata. Daj łaskę świętości pasterzom Twego Kościoła.
Jezu w Przenajświętszym Sakramencie, Przybytku mój i Skarbie jedyny, z Tobą wiecznie pragnę być.
Jezu, Ty jesteś ten sam, wczoraj, dziś i na wieki! Uwielbiamy Cię w historii naszej ojczyzny, która narodziła się w wodach chrztu świętego. Oddajemy Ci cześć w świętych i błogosławionych naszego narodu. Niech przez ich wstawiennictwo „zstąpi Twój Duch i odnawia oblicze naszej ziemi”.
Jezu w Przenajświętszym Sakramencie…
Jezu, Ty jesteś Słowem Prawdy, Odblaskiem i Chwałą Ojca. Uwielbiamy Cię Prawdo Nieomylna, odnaleziona w młodym życiu przez bł. Bronisława i powierzamy Ci ludzi młodych oraz wszystkich, którzy poszukują sensu i istoty życia.
Jezu w Przenajświętszym Sakramencie…
Jezu, Ty przyszedłeś na świat, aby ubogim nieść Dobrą Nowinę. Uwielbiamy Cię w sercach tych, których obdarzyłeś charyzmatem miłosierdzia. Błogosławimy Cię w trosce Ojca Bronisława o ubogie dzieci i młodzież. Daj nam łaskę „wyobraźni miłosierdzia” wobec wszystkich, którzy potrzebują naszej pomocy.
Jezu w Przenajświętszym Sakramencie…
Chryste, Manno zesłana z nieba, Ty żywisz Twój Kościół Ciałem i Krwią Swoją. Uwielbiamy Cię, błogosławimy i dzięki Ci składamy wraz z bł. Bronisławem, który dziś wspólnie z nami modli się do Ciebie: „O Słowo Wcielone, Odwieczny Ogniu, który zawsze gorejesz, oświeć mnie i wypal! Tyś początkiem i ostatecznym celem moim. Moim ojcem, a ja Twoim dzieckiem”.
Jezu w Przenajświętszym Sakramencie…
5. Modlitwa o kanonizację i cud uzdrowienia za przyczyną bł. Bronisława Markiewicza.
Wszechmogący wieczny Boże, który czynisz ludzi narzędziem Twej niewyczerpanej dobroci, pokornie Cię prosimy o kanonizację Twojego sługi, błogosławionego Bronisława, kapłana, za jego troskę o zbawienie bliźnich, a zwłaszcza dzieci opuszczonych. Udziel nam za jego wstawiennictwem łaski (…), o którą niegodni Cię prosimy. Amen
6. Pieśń eucharystyczna i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

Miejsca

Sanktuarium bł. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym, ul. Ks. Br. Markiewicza 25a

Multimedia

Bł. Ks. Bronisław Markiewicz cz. 1 - film
Bł. Ks. Bronisław Markiewicz cz. 2 - film

Linki

ILG - brewiarz
Michalici.pl
Miejsce Piastowe