Bł. Marcelina Darowska

5 stycznia
wspomnienie

Życiorys

RELIKWIE BŁ. MARCELINY W BRZEZINACH

Kwiatki świętych

Kalendarium

1827 – urodziła się w Szulakach
1839 – trafiła na pensję do Odessy
1849 – wzięła ślub z Karolem Darowskim
1852 – owdowiała
1854 – wyjechała do Rzymu
1857 – rozpoczęła drogę życia zakonnego w Zgromadzeniu Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP
1861 – złożyła śluby wieczyste i została przełożoną generalną
1911 – zmarła w Jazłowcu
1996 – beatyfikowana w Rzymie

Cytaty

"Nie znoszę łamania woli człowieczej. Zawsze mi się to wydaje nieuszanowaniem duszy."
"Drobiazgowe trzymanie się przepisów w maluteczkich szczególikach ścieśnia (...) ogłupia, zniża, albo jątrzy, rozzuchwala."
"Pan mi wytłumaczył długomyślność. Nie jest ona cierpliwością spokojnie i bezczynnie czekającą, ale pracą wytrwałą, usilną, bez żadnego zaniedbania w spełnianiu woli Bożej, w doprowadzeniu dusz naszych tam, gdzie je Bóg mieć chce: ale bez niecierpliwości i ciągłego oglądania się, cośmy zrobili, ile czasu upłynęło, gdzie są owoce. Długomyślność to zaufanie Bogu, Panu przyszłości, przy pracy niezmordowanej, niezmiennej, nieustannej."

Modlitwy

Litania do bł. Marceliny Darowskiej

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas
Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże
Święta Maryjo, módl się za nami
Święty Jozefie,
Błogosławiona Marcelino, wielbiąca Boga modlitwa i pracą,
Błogosławiona Marcelino, otwarta na działanie Ducha Świętego,
Błogosławiona Marcelino, służebnico Niepokalanej,
Błogosławiona Marcelino, ufająca Bogu wśród trudności i cierpień,
Błogosławiona Marcelino, któraś we wszystkim starała się spełnić Wolę Bożą,
Błogosławiona Marcelino, któraś służyła sprawie Królestwa Bożego w ludzkich sercach,
Błogosławiona Marcelino, któraś ukochała myśl Bożą nad każdym człowiekiem i każdym narodem,
Błogosławiona Marcelino, któraś pragnęła takiej jedności między ludźmi i narodami jakiej wzór mamy w Trójcy Przenajświętszej,
Błogosławiona Marcelino, któraś karmiła się Słowem Bożym jak chlebem powszednim,
Błogosławiona Marcelino, kochająca prawdę Błogosławiona Marcelino, niewiasto mężna zwyciężająca pokusy szatana,
Błogosławiona Marcelino, któraś poświęciłaś się wychowaniu młodego pokolenia,
Błogosławiona Marcelino, która uczysz nas, wierności obowiązkom,
Błogosławiona Marcelino, która uczysz nas, że największym nieszczęściem jest grzech i każesz się modlić za grzeszników,
Błogosławiona Marcelino, która uczysz nas, że najlepszą naprawą złej przeszłości jest dobra teraźniejszość,
Błogosławiona Marcelino, która uczysz nas, jak w godzinach prób i cierpień trwać przy Bogu i zgadzać się z Jego wolą,
Błogosławiona Marcelino, która uczysz nas, że trzeba kochać, aby być kochanym,
Błogosławiona Marcelino, która uczysz nas, że trzeba uszczęśliwiać, żeby być szczęśliwym,
Błogosławiona Marcelino, wzorze modlitwy i zawierzenia Bogu,
Błogosławiona Marcelino, wzorze nadziei, która wszystko przetrzyma,
Błogosławiona Marcelino, wzorze miłości przebaczającej,
Błogosławiona Marcelino, wzorze czystości, bez której nie można oglądać Boga,
Błogosławiona Marcelino, wzorze zakonnicy Oddanej całkowicie Bogu i ludziom,
Błogosławiona Marcelino, wzorze kobiety: Żony, matki, wdowy.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
K: Módl się za nami, błogosławiona Marcelino
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się: Boże, który wybrałeś błogosławioną Marcelinę Darowską, aby pociągnęła ludzi, zwłaszcza młodzież i dzieci, do Twojej miłości i była wzorem szukania tylko Ciebie, spraw, błagamy, abyśmy jak ona kochali zawsze Twoją Świętą Wolę i pełniąc ją, w każdej chwili życia zasłużyli, aby dojść do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Modlitwa za wstawiennictem bł. Marceliny

Boże, który wybrałeś błogosławioną Marcelinę Darowską, aby pociągnęła ludzi, zwłaszcza młodzież i dzieci, do Twojej miłości i była wzorem szukania tylko Ciebie. Spraw, błagamy, abyśmy jak ona kochali zawsze Twoją świętą wolę i pełniąc ją, w każdej chwili życia zasłużyli, aby dojść do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Miejsca

Sanktuarium bł. Marceliny Darowskiej w Jazłowcu, ul. Centralna 29 (Ukraina)
Sanktuarium Matki Bożej Jazłowieckiej w Szymanowie, ul. Szkolna 2

Linki

ILG - Brewiarz
Siostry Niepokalanki