Bł. Aniela Salawa

9 września
wspomnienie

Życiorys

RELIKWIE W BRZEZINACH

Kwiatki świętych

Kalendarium

1881 – urodziła się w Sieprawiu
1897 – wyjechała do pracy w Krakowie
1899 – złożyła prywatne śluby czystości
1900 – wstąpiła do Stowarzyszenia Sług Katolickich św. Zyty.
1913 – złożyła profesję wieczystą w III Zakonie św. Franciszka
1922 – umarła w Krakowie
1991 – została beatyfikowana w Krakowie

Cytaty

„O Jezu, niczego nie chcę na świecie, tylko bym była przy Bogu.”
„Żyję, bo chcesz, umrę, kiedy każesz, zbaw mnie, bo możesz.”
„Matka uczyła nas mało jeść, dużo pracować i wiele się modlić.”
„Kocham moją służbę, bo mam w niej wyborną sposobność wiele cierpieć, wiele pracować i wiele się modlić, a poza tym niczego na świecie nie szukam i nie pragnę.”
„Pan Jezus lubi ludzi schludnych i czystych.”
„Sprawiedliwy z wiary żyje.”
„Każdy kapłan to brat Jezusa Chrystusa.”
„Ludzie tak łatwo grzeszą, a nie myślą, że Pan Jezus tak bardzo cierpiał za grzechy i że grzechami tak bardzo obrażają Pana Jezusa i odnawiają Jego rany.”
„Popatrz, jak piękną musi być dusza po spowiedzi. św.”
„Życie nasze jest tak krótkie na ziemi, że mamy tak żyć, aby się tylko Bogu podobać bez względów ludzkich.”
„Tak właśnie ma wyglądać osoba, którą zdobi łaska poświęcająca. Ładnie ma się ubierać dziewczyna, która Boga kocha.”
„Różaniec jest tak bardzo miły Matce Bożej.”
„Dusze zmarłych przychodzą z pomocą tym, którzy się za nie modlą. „Często dobroć Boża daje mi odczuć doświadczalnie i wyniszczenie siebie, udzielając się w Komunii Świętej. I to jest tak. Znika zwykły świat, a pozostaje tylko niebo i ziemia, mająca zupełnie inny wygląd. I Bóstwo w dziwnym wyniszczeniu niejako nachyla się do stworzenia. Odczuwam to wyniszczenie, ażeby oddać się stworzeniu.”
„Kiedy Pan Jezus wzywa do przyjmowania dobrowolnych ofiar, spełnionych przez cierpienie, wtedy choćby tu chodziło o odebranie sławy i największe krzywdy bez przyczyny wyrządzone, to się ma myśleć, że temu ludzie winni… Ale ani myślą rozbierać ani się tym martwić, bo ofiara, której Pan żąda, tylko w ten sposób może być spełniona.”
„Raz jeden ukazał mi się Pan Jezus i niesłychanie mnie upominał o mój porywczy gniew. I następnie dał odczuć całą zniewagę i ból Jego Serca. I dał bardzo wielki żal za grzechy, tak że jeszcze nigdy tak nie byłam rzucona do Jego stóp i niesłychanie płakałam. Dał też odczuć delikatność Swojego Serca, i całą zniewagę, jaką Mu wyrządziłam swoim postępowaniem.”
„Czuję to, że mi absolutnie nie wolno pragnąć łatwiejszej drogi.”
„Tak mi się zdaje, że ponad wszystkie łaski Boże jest ta największa…, kiedy się dusza mężnie potyka i wszystkie łaski Boże ku temu zmierzają, ‘aby duszę przygotować i umocnić do krzyża’.”

Modlitwy

Litania do bł. Anieli Salawy

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, - zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco Jedyny Boże,
Święta Maryjo, Służebnico Pańska - módl się za nami
Święty Franciszku, wzorze franciszkańskiej drogi
Błogosławiona Anielo Salawo
Siostro świętych Pańskich
Zjednoczona z Bogiem
Uczestniczko Chrystusowej Ofiary
Naśladująca Zbawiciela w przebłaganiu za ludzkie zniewagi
Ofiaro wynagradzająca za grzechy
Przyjmująca dobrowolnie cierpienia za bliźnich
Świadomie uczestnicząca w Krzyżu Chrystusowym
Dobrowolnie obierająca stan służącej
Służąca Bogu przez uczciwą pracę
Cierpliwie znosząca utrudzenia służby
Przeniknięta duchem wiary i pobożności
Stanowcza i cicha wobec przeciwności
Wyrozumiała dla drugich
Odpowiedzialna za współpracownice i przyjaciółki
Rozumiejąca swoją role w Kościele
Nosząca w sercu troskę o szerzenie wiary
Wspierająca misje modlitwą i ofiarą
Pałająca miłością do Ojczyzny
Modląca się o wolną i katolicką Polskę
Opiekująca się rannymi żołnierzami w szpitalach
Zachęcająca do przyjmowania sakramentów świętych
Pouczająca błądzących o prawdach wiary
Patronko Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
Pomagająca studiującej młodzieży
Orędowniczko ciężko chorujących
Orędowniczko nasza przed Bogiem

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K: Jezu, w Twoim Królestwie.
W: Służyć znaczy królować.

Módlmy się: Miłosierny Boże, z Twojego natchnienia bł. Aniela Salawa, uczestnicząc w prorockiej, kapłańskiej i królewskiej misji Chrystusa, z miłością wypełniała swoje powołanie jako służąca. Spraw, przez jej wstawiennictwo, abyśmy byli wierni łasce chrztu świętego, służąc ochotnie Tobie i braciom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa o otrzymanie łask i kanonizację bł. Anieli Salawy

Boże, Ty w osobie Błogosławionej Anieli Salawy dałeś nam przykład prawdziwej wiary i miłości. Umiłowania Chrystusa Ukrzyżowanego i obecnego w Eucharystii oraz troski i szacunku dla bliźnich. Dopomóż nam, abyśmy zrozumieli jej przykład życia, rozpowszechniali go i sami nim żyli. Daj nam łaskę, której oczekujemy i radość nazywania Błogosławionej Anieli Salawy Świętą, która idąc za przykładem Jezusa, ofiarnie służy innym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu…

Nowenna do bł. Anieli Salawy

Z wielką radością w sercu głosimy całemu światu, że ze świeckiego stanu zostałaś ogłoszona błogosławioną. Wierzymy, że jesteś z nami. Żyjąc w stanie świeckim służyłaś Bogu, życiem swoim dałaś przykład głębokiej wiary. Prosimy Cię – zanieś przed Boży tron, nasze prośby i nasze błagania. Proś, niech wzrasta nasza wiara, niech serca nasze w każdym człowieku widzą brata, niech w naszej ojczyźnie i na całym świecie w siłę rośnie FZŚ. Niech Pokój i Dobro gości w naszych domach, a z serc codziennie niech wzlata seraficka pieśń miłości "Bóg mój i wszystko".
Podczas tej nowenny patrząc na twoje życie bł. Anielo chcemy uczyć się od ciebie jak naśladować Chrystusa oraz prosić cię o potrzebne łaski i rozpalenie w nas charyzmatu św. Franciszka oraz o wyproszenie nowych powołań do naszych wspólnot.

Dzień pierwszy - RADOŚĆ BYCIA DZIECKIEM BOŻYM
Bł. Aniela głęboko przeżywała radość na myśl o darze otrzymanym na chrzcie świętym. W swoim Dzienniku – pisze: „Wyrażam moją wdzięczność, ze zostałam dzieckiem Boga i córką Kościoła świętego. Zostałam ochrzczona, aby być dzieckiem Bożym, udarował mnie szczególnymi łaskami i darami Bożymi i zlał szczególne łaski w moją duszę…”- dał mi rozum, wolę, pamięć, serce, żebym Go kochała. Jak Pan Jezus nieskończenie miłował duszę moją. Stworzył mnie na obraz i podobieństwo swoje, uczynił mnie dziecięciem i córką swoją ukochaną” (16 października 1921)
Powinniśmy i my pamiętać o naszym chrzcie świętym, by żyć nim na co dzień.

Dzień drugi - WIARA BŁ. ANIELI
Bł. Aniela wiarę wyznawała nie tyle słowami, co codzienną praktyką życia. Pogłębiała ją poprzez czytanie Ewangelii i pobożnych książek. Dla niej Bóg był wszystkim. O Nim myślała podczas codziennych zajęć, kiedy szła czynić potrzebne zakupy. Stale rozważała prawdy Boże. Uczyła koleżanki prawd wiary, zachęcała do doskonalszego życia. Chciała jak św. Franciszek być coraz wierniejszą uczennicą Chrystusa naśladując Jego ubóstwo, pokorę, ofiarność i wyniszczenie za drugich. Upominała koleżankę: „nie słuchaj ludzi i nie naśladuj tego, co mówią ludzie, ale słuchaj Boga, Jemu się polecaj i stosuj się do wytycznych Kościoła” [niektóre wypowiedzi nr. 8]
Wiara jest odpowiedzią człowieka na Boże objawienie. Odpowiedź ta, wyraża się zawsze w konkretnych czynach, słowach, myślach. Za przykładem naszej Patronki – bł. Anieli, niech również nasze życie, będzie przekonywującym świadectwem tego, że we współczesnym świecie możliwe jest postępowanie zgodne z wyznawaną wiarą.

Dzień trzeci - POWOŁANIE
Aniela odnalazła właściwy dar swojego powołania. Przez pewien czas żywiła ukrytą nadzieję na stan zakonny. Myślała o zakonie Sióstr karmelitanek, gdzie pragnęła realizować swoje pragnienie świętości i nawet zgłosiła się, ale nie została przyjęta z braku posagu. Również spowiednik zabronił jej wstępowania do Zakonu. Była mu posłuszna. Poprzez wydarzenie życiowe poznała, że Pan powołuje ją do stanu wiernych świeckich. Zrozumiała, że w Kościele stan zakonny i świecki wzajemnie się dopełniają. Realizowała więc doskonałość chrześcijańską w życiu codziennym – jako służąca. Stan ten przyjęła w duchu wiary i ofiarnej miłości wobec swego Pana Jezusa. W swoim Dzienniku pisze: „Jakże się cieszę i dziękuję Bogu, że nie jestem w klasztorze – tam w zakonie nie mogłabym się tyle umartwiać, co na świecie”. Głęboko przeniknięta duchem wiary, stale dążyła do kształtowania w tym duchu całego swego świeckiego życia. Po długim doświadczeniu życia duchowego, mogła stwierdzić: „Rozważywszy życie swoje, zdaje mi się, że jestem tu, gdzie mnie od maleńkości Pan Bóg wołał” (30 maja 1921)
Rozmodlona dusza tej prostej kobiety zakochanej w Bogu uczy nas, że w każdym stanie życia świętość jest możliwa. Każdego człowieka bowiem Bóg obdarzył powołaniem, czy to do życia kapłańskiego, zakonnego, czy do życia w małżeństwie, czy w samotności.

Dzień czwarty - MSZA ŚWIĘTA
Bł. Aniela głęboko przeżywała każdą mszę św. Zawsze pilnie i pobożnie uczestniczyła we mszy św. codziennie spiesząc do Kościoła oraz przyjmowała komunię świętą. Nawet liczne obowiązki służby nigdy jej w tym nie przeszkadzały. Niejednokrotnie skracała spoczynek nocny, aby dzień rozpocząć od spotkania z Chrystusem Eucharystycznym. Jeśli tylko mogła zebrać trochę sił, z wielkim trudem, trzymając się ściany, szła do kościoła św. Mikołaja, aby uczestniczyć we mszy św. i przyjąć Komunię świętą. Była to najradośniejsza chwila jej dnia. Po przyjęciu Komunii św. trwała w głębokim skupieniu i odprawiała kilkugodzinne dziękczynienie.
Eucharystia stanowi centrum Kościoła, niech stanie się również dla nas centrum naszego życia. Powinniśmy uczestniczyć w Niej możliwie jak najczęściej.

Dzień piaty – POBOŻNOŚĆ EUCHARYSTYCZNA
Bł. Aniela miała wielkie nabożeństwo Eucharystii i Najświętszego Sakramentu. Szczególnie ukochała Adorację i bardzo często nawiedzała Najświętszy Sakrament w kościele św. Józefa Sióstr Bernardynek oraz Ojców Franciszkanów. Codziennie klęczała całą godzinę, a nieraz dłużej, na posadzce bez ruchu z oczami utkwionymi w Pana Jezusa wystawionego w monstrancji. Mówiła: „Wobec Pana naszego Jezusa Chrystusa wystawionego w Najświętszym Sakramencie najlepiej jest jak najmniej mówić – zachować milczenie”. Długo klęczała w wielkim skupieniu przekonana, że Pan Jezus jest taki opuszczony. W swym Dzienniku odnotowała: „Pan Jezus z monstrancji żalił się bardzo na niewdzięczność ludzi… Mówił, że jest bardzo zapomniany nawet u najbliższych i że prawie żadnej czci nie odbiera od ilości ludzi” (7 lipca 1917).
Adoracja Najświętszego Sakramentu jest trudną modlitwą. Często chcemy wypełnić czas spotkania z Żywym Bogiem wielością słów. Bywa również, że w centrum takiej modlitwy jesteśmy my sami, a nie Bóg. Pobyć z Bogiem w ciszy, patrzeć z miłością na Miłość, dać Mu dojść do głosu – oto sens Adoracji.

Dzień szósty - KRZYŻ W ŻYCIU BŁ. ANIELI
Żywa więź z Jezusem w tajemnicy Krzyża pozwoliła bł. Anieli przeżyć w równowadze ducha niejedno upokorzenie i krzywdę. Pokornie przyjęła publiczne odpędzenie je od konfesjonału. Znosiła posądzenie o kradzież i wydalenie ze służby. Spokojnie przyjęła upokorzenie, jakiego doznała, gdy pewna osoba uderzyła ją w twarz. Aniela w milczeniu przyjęła policzek, a zapytana dlaczego nic nie odpowiedziała, odrzekła: „Pan Jezus też otrzymał policzek, dla tego dla Niego zniosłam swój w cichości”. Nie buntowała się, nie obrażała. To co było w jej życiu cierpieniem ofiarowała w intencji nawrócenia zatwardziałych grzeszników. Przyjmowała tego rodzaju upokorzenia, ofiarując je Chrystusowi. Z wielkim zaufaniem do Boga znosiła trudy związane z ciężką chorobą. Swoje cierpienia ofiarowała Panu Jezusowi w duchu wynagrodzenia za grzechy świata.
Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien (Mt 10,38). Jeśli chcę być uczniem Chrystusa, muszę dźwigać swój krzyż. Wiernie idźmy za Ukrzyżowanym Panem, w nim uczmy się odkrywać wartość i sens trudności oraz krzyży życia codziennego.

Dzień siódmy - POKORA
Współczesny świat nie chce słyszeć o pokorze. Cnota ta jest świadomie lub podświadomie eliminowana z codziennego życia. A przecież jest cnotą wyraźnie zalecaną przez samego Chrystusa, który swoim uczniom nakazywał wstępowanie na tę drogę, uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem (Mt 11,29). Służba wymagał od bł. Anieli wielkiej pokory i dyscypliny. Stopniowo przyjmowała służbę dobrowolnie i z całą świadomością, jako stan najbardziej poniżony, w którym najpełniej odpowie łasce Bożej. Pisze: „I dlatego obrałam dobrowolnie stan służącej i być służącą, wzgardziwszy wszelkim szczęściem, które mi się nastręczało i ufna, że w tym stanie tak upokarzającym odpowiem żądaniu Bożemu”(30 maja 1921).
Aniela w Chrystusie znajdowała przykład prawdziwej służby oraz siłę do niej. Chciała być zapomniana, ukryta. I więcej jeszcze widziała w tym drogę wyznaczoną jej przez Boga. A ona chciała tylko spełniać wolę Boga.
Pokora, to przyjecie prawdy o sobie i wdzięczność Bogu za każdą chwilę życia, radość z małych rzeczy. Pokora to ufne spojrzenie w stronę nieba, gdzie kochający Bóg przygotował nam miejsce. Ten kto jest pokorny i mały i zawsze pod stopami innych, ma wielkie serce dla Boga i bliźniego. Bądź zawsze mały, a Bóg cię wywyższy.

Dzień ósmy - PRACA
Aniela miała wyjątkowy szacunek do pracy. Wyniosła go z domu rodzinnego, ucząc się od swoich rodziców sumiennego wykonywania swoich obowiązków. Była staranna zarówno w sprawach dużych jak i drobiazgach. A wszystko robiła dla Jezusa. Chciała służyć i podobać się przede wszystkim Bogu a nie ludziom. Aniela wypełniała obowiązki swojego stanu, ale jej serce stale dążyło do Boga, który był najwyższą wartością jej życia. W gorliwym wypełnianiu swoich prac widziała najważniejsze zadanie i zarazem najprostszą drogę do uświęcenia samej siebie. Była przekonana, że Bogu nie zależy na wielkości czynu, ile raczej na jakości jego wykonania. Jako służąca nie myślała o czynach nadzwyczajnych, ale wykonywała doskonale swoją pracę domową. W Dzienniku napisała: „W najtrudniejszych chwilach życia pamiętać zawsze o tym, że cokolwiek czynię, wszystko to czynię z miłości i świętości Tego, którego miłuje dusza moja” (lipiec 1921).
Praca nie tylko daje utrzymanie, lecz jest również okazją do kształtowania sumienności i wierności w rzeczach małych. Ten, kto pracuje uczciwie, docenia i szanuje także pracę innych. Jak traktuję swoją pracę? Czy nie stawiam jej wyżej nad wartości ewangeliczne, a może przepracowanie, pogoń za posiadaniem odbiera mi chęć do życia, przeszkadza w modlitwie? Praca nigdy nie może stać się celem w życiu, ale środkiem na drodze doskonałości chrześcijańskiej.

Dzień dziewiąty - WRAŻLIWOŚĆ NA POTRZEBY DRUGICH
Bł. Aniela zachwycona przykładem św. Franciszka z Asyżu, uczyła się od niego wrażliwości na ludzkie nędze i niedostatki. Miała wielkie serce dla wszystkich potrzebujących wsparcia tak duchowego, jak i materialnego. Wszystkim chciała dobrze czynić. Napisała do koleżanki takie słowa: „Pragnę bardzo, aby wam dobrze było”. Dzieliła się z biednymi swym obiadem. Nie potrafiła być obojętna na prośby potrzebujących. Szeroką akcję Pomocy Aniela rozwinęła w czasie I wojny światowej. Wiele godzin spędzała między rannymi. Odwiedzała szpitale i przez jakiś czas pracowała jako pielęgniarka. Była wrażliwa także na nędzę moralną ludzi. Dbała o ich dobro duchowe. Przypominała rannym żołnierzom o potrzebie spowiedzi i Komunii świętej. Mówiła też o potrzebie cierpienia i o przygotowaniu się na spotkanie z Bogiem w tajemnicy śmierci. Zawsze zachęcała wszystkich do dobrego życia, pobożności i wiernej służby Bogu. Dbała również o jeńców wojennych donosząc im wraz z koleżankami żywność. Dowiodła swoim życiem, jak wiele można zdziałać dla bliźnich nawet w bardzo skromnych warunkach. A siłę do kochania wszystkich, do bycia dobrą, czerpała z Komunii świętej.
Bł. Aniela uczy nas byśmy śpieszyli z pomocą wszystkim potrzebującym i mieli szeroko otwarte oczy na potrzeby drugich. W człowieku potrzebującym możemy zobaczyć Chrystusa. Spiesząc z miłosierną posługą wobec najuboższych upodabniamy się do Jezusa – Miłosiernego Samarytanina. Stajemy się narzędziem pokoju i miłości w ręku Boga.

Modlitwa o uproszenie łask za przyczyną błogosławionej Anieli Salawy
Boże w Trójcy Jedyny, chwalę Cię, wysławiam i uwielbiam za wszystkie łaski, których raczyłeś udzielić błogosławionej Anieli i błagam Cię, jeżeli to jest zgodne z Najświętszą Wolą Twoją, racz okazać przez nią potęgę Twej miłości, udzielając mi łaski…, o którą gorąco proszę. Wejrzyj na ducha ofiary i poświęcenia dla bliźnich Twej wiernej służebnicy bł. Anieli i nagródź jej cnotę, aby się stała moją orędowniczką przed Twoim tronem w niebie. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

Godzinki ku czci Błogosławionej Anieli Salawy

(Na melodię Godzinek o NMP)
P - Prowadzący
W - Wszyscy

Jutrznia
P - Wezw.: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W - Odp.: Panie, Pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
Jak była na początku teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
P - Przybądź nam drogocenna Perło ku pomocy,
W - A wspomóż nas Anielo pośród grzechów nocy.
Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak było na początku i zawsze , i ninie
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

HYMN
Witaj siostro Anielo, * klejnocie Krakowa,
Tyś wód ożywczych strumień, * kornych sług królowa.
Tyś siostrą ubożuchną, * Zakonu Trzeciego,
Tyś córą ukochaną * Franciszka świętego.
Serafickiego Ojca * ogrodów kwiat wonny,
Bożego Ducha pełen * mocny mur obronny.
Tyś sługą sług i matką * służbą udręczonych,
Pociechą w utrapieniach, * siostrą odtrąconych.
Radości doskonałej * Tyś piastunką błogą,
Niewinnie posądzoną, * bezdomną, ubogą.
W nędzy ziemskiej bogatą * łask Bożych lawiną,
Teraz przed tronem Bożym * za ludźmi przyczyną.

P - Rzuciłeś Panie Ziarno Słowa swego na żyzną ziemię.
W - Aby umarłszy z miłości wydało plon obfity.
P - Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
W - A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

MÓDLMY SIĘ:
Panie Jezu Chryste, Ty w Swojej nieskończonej miłości wybrałeś błogosławioną Anielę Salawę, aby żyjąc wśród poniżonych tego świata, jaśniała wśród nich przykładem pokory, racz to sprawić, abyśmy idąc za Jej błogosławionym przykładem, w ciszy i prostocie ducha, umieli służyć Tobie, ukrytemu wśród ubogich na duchu i ciele. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

P - Panie wysłuchaj modlitwy nasze
W - A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P - Błogosławmy Panu
W - Bogu chwała
P - A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech
odpoczywają w pokoju.
W - Amen.

NA PRYMĘ
P - Przybądź nam drogocenna Perło ku pomocy,
W - A wspomóż nas Anielo pośród grzechów nocy.
Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak było na początku i zawsze , i ninie
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

HYMN
Witaj ufności pełna, * w biedzie wychowana,
I w wieku lat szesnastu * na służbę oddana.
Jako pąk rozkwitając * z krzewu rodzinnego,
Zerwana z woli matki * i ojca twojego.
Ku nowej drodze życia * odważnie ruszyłaś,
I o Bożej Opatrzności * szczerze zawierzyłaś.
Która Ciebie Anielo, * w Swej opiece miała,
Bo Twoja młodsza dusza * Bogu zaufała.
Ni złota, ni klejnotów * matka ci nie dała,
Tylko na drogę życia * krzyżem przeżegnała.
Miałaś różaniec w ręku, * mocno wysłużony,
Wzięłaś i ksiąg pobożnych * kilka w obce strony.

P - Tyś wzorem dla młodzieży w świat wyruszającej.
W - I przykładem duszy, z Bogiem zjednoczonej
P - Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
W - A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie

Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Żniwiarzu Niebiański, spraw abyśmy idąc za przykładem błogosławionej Anieli Salawy, sługi dobrej i wiernej, w głos Twój cudownie zasłuchanej, która dla twojej chwały wyrzekła się pokornie przyjemności tego świata, Ciebie prosimy, abyśmy tak jak ona odrzuciwszy grzeszne przyjemności, podążyli za Tobą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

P - Panie wysłuchaj modlitwy nasze,
W - A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P - Błogosławmy Panu,
W - Bogu Chwała.
P - A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech
odpoczywają w pokoju.
W - Amen.

TERCJA
P - Przybądź nam drogocenna Perło ku pomocy,
W - A wspomóż nas Anielo pośród grzechów nocy.
Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak było na początku i zawsze , i ninie
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

HYMN
Witaj, któraś rodziców * we czci wielkiej miała,
Ciebie w bogobojności * matka wychowała.
Ty przez szacunek wielki, * chociaż buty miałaś,
W dzień zimny bosą nogą * Kraków powitałaś.
Przy tym młodzieży polskiej * ten żeś przykład dała,
By gród królewski święty * zawsze szanowała.
Kraków kolebką będąc * wielu polskich świętych,
I Ciebie przyjął w poczet * Bożych Nieugiętych.
Sieprawskiej ziemi córo, * Tyś zdrowia wątłego,
Naucz nas jak pokonać * trudy dnia każdego.
Byśmy jak Ty wędrując * pośród łez padołu,
Jedni drugich brzemiona * nosili pospołu.

P - Ty Anielo Kraków i Ojczyznę wielce ukochałaś
W - I rodzinny dom w biedzie ochotnie wspomagałaś.
P - Panie wysłuchaj modlitwy nasze
W - A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie

Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Ty żyjąc u boku Józfa i Maryi byłeś Im posłuszny, Ciebie prosimy, aby zasługi błogosławionej Anieli Salawy, wyjednywały, szczególnie dzieciom i młodzieży, łaskę umiłowania czwartego przykazania, a nam wszystkim łaskę szanowania i wykonywania każdej powierzonej nam pracy. Wspomóż bezrobotnych i zachowaj nas od niekoniecznych prac, w dni Tobie poświęcone, byśmy tak żyjąc i pracując, osiągnęli Królestwo Twoje. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

P - Panie wysłuchaj modlitwy nasze,
W - A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P - Błogosławmy Panu,
W - Bogu chwała.
P - A dusze wiernych zamrłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W - Amen.

SEKSTA
P - Przybądź nam drogocenna Perło ku pomocy,
W - A wspomóż nas Anielo pośród grzechów nocy.
Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak było na początku i zawsze , i ninie
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

HYMN
Witaj dziewico, która * czystość ślubowałaś,
I dla miłości Bożej * męża mieć nie chciałaś.
Która czystości strzegąc * o nią walczyć śmiałaś
I która w jej obronie * w noc na dachu spałaś.
O, uproś nam Anielo * wszystkim polskim stanom,
By miłowały czystość, * cnotę wyśmiewaną.
Oblubienico Boga * w Trójcy Jedynego,
Uproś poszanowanie * przykazania tego.
Niech cudzołóstwo budzi * wstręt i obrzydzenie,
A niewiasty szanują * świętości pragnienie.
Niech i mężczyzna każdy * żyje wśród skromności,
By czystość szanowano * dla Bożej Miłości.

P - Tyś jedną z panien roztropnych, z lampą i oliwą
W - I Ty dziewczęce serca Boskich cnót uczyłaś
P - Panie wysłuchaj modlitwy nasze
W - A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Ty sprawiłeś, że błogosławiona Aniela Salawa umiłowanła Ciebie i bliźniego aż do heroizmu, użycz nam przez jej wstawiennictwo, niech Miłosierdzie Twoje, zmyje z nas wszelki brud grzechowy, abyś przychodząc sądzić żywych i umarłych, nie znalazł pośród nas owładniętych mocą nieprawości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

P - Panie wysłuchaj modlitwy nasze,
W - A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P - Błogosławmy Panu,
W - Bogu chwała.
P - A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W - Amen.

NONA
P - Przybądź nam drogocenna Perło ku pomocy,
W - A wspomóż nas Anielo pośród grzechów nocy.
Chwała Ojcu i Synowi i Jego Przedwiecznemu
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak było na początku i zawsze, i ninie
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

HYMN
Ty, która Sakramenty * w ogromnej czci miałaś,
Pokornie się z nielicznych * grzechów spowiadałaś.
Kratki konfesjonału * bardzo ukochałaś
I w serca uniesieniu * często tam klękałaś.
Duszy swej kierownika * lat dwadzieścia miałaś,
I będąc mu posłuszną * w cnotach urastałaś.
O, uproś nam Anielo * grzechów obrzydzenie
I przez szczerą pokutę * Boga przeproszenie.
Uproś nam dar mądrości, * dla serc nawrócenia.
Wyjednaj wszystkie dary * od Ducha Świętego,
Byśmy nie obrażali * Boga Wszechmocnego.

P - Ty wady charakteru swego pokutą zwalczyłaś.
W - I wszystkie święte cnoty w sobie obudziłaś.
P - Panie wysłuchaj modlitwy nasze
W - A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie

Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, któryś umocnił błogosławioną Anielę Salawę, wśród mroków i cieni, wśród łez i utrapień, do umiłowania cierpień duchowych i fizycznych, jakie z miłości dla Ciebie, aż do wyniszczenia samej siebie znosiła, spraw, abyśmy i my przeżywając dni ciemności duchowych, uczucie odrzucenia i opuszczenia, nigdy nie zwątpili w Twoje Miłosierdzie i odważnie kroczyli na drodze do Królestwa Twego. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

P - Panie wysłuchaj modlitwy nasze,
W - A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P - Błogosławmy Panu,
W - Bogu Chwała.
P - A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W - Amen.

NIESZPORY
P - Przybądź nam drogocenna Perło ku pomocy,
W - A wspomóż nas Anielo pośród grzechów nocy.
Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak było na początku i zawsze, i ninie
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

HYMN
Witaj różyczko rajska * za życia ziemskiego,
Któraś wielbiła Boga * w Hostii ukrytego.
Zawsze godziny długie * Go adorowałaś
I codziennie w Komunii * Świętej przyjmowałaś.
Która w najchszym kątku * kościoła klękałaś,
I z zachwytem się w Hostię * świętą wpatrywałaś.
O, uproś nam będącym * na tym łez padole,
Abyśmy jak Ty Jezusa * wszyscy miłowali
I czystym sercem zawsze * godnie przyjmowali.
Uproś że nam pragnienie * nigdy nasycone,
Które ugasi tylko * Ciało Uwielbione.

P - W Tobie pragnienie Eucharystii płonęło ogniem miłości.
W - Aż spaliło Cię całą dla Boga w najżarliwszej skrusze.
P - Panie wysłuchaj modlitwy nasze,
W - A wołanie nasze nich do Ciebie przyjdzie

Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, utajony w Najświętszym Sakramencie, Ojcze i Oblubieńcze błogosławionej Anieli Salawy, racz przez jej cudowne wstawiennictwo łaski nam udzielić, abyśmy umocnieni Ewangelią i przykładem służebnicy Twojej, nigdy nie lekceważyli ofiary Mszy Świętej, a ucząc się od Anieli modlitwy kontemplacyjnej, nigdy nie żałowali czasu na uwielbienie Ciebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

P - Panie wysłuchaj modlitwy nasze,
W - A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P - Błogosławmy Panu,
W - Bogu Chwała.
P - A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże nich odpoczywają w pokoju.
W - Amen.

KOMPLETA
P - Przybądź nam drogocenna Perło ku pomocy,
W - A wspomóż nas Anielo pośród grzechów nocy.
Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak było na początku i zawsze, i ninie
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

HYMN
Witaj błogosławiona, * szczera i uczciwa,
Rozumna, prawdomówna * panno świątobliwa.
Ty kłamstwem się brzydziłaś * ni obmów nie znałaś,
Ludzkie dolegliwości * na swe barki brałaś.
W cichości i cierpieniu * Boga uwielbiałaś,
Słowem, czynem, jałmużną * ludziom pomagałaś.
Już za życia, jak święta * po ziemi chodziłaś,
Piastunką drogocennych * cnót Anielo byłaś.
Bo do Ciebie, po radę * i pomoc szły tłumy,
Świętym zdaniem łamałaś * bluźniercze rozumy.
Ucz nas dzisiaj Anielo * słuchać Bożej woli,
Za twą przyczyną z grzechu * człowiek się wyzwoli.

P - Uświęć nas Boże przez naśladowanie błogosławionej Anieli
W - Abyśmy sławili jej zasługi pośród sióstr i braci
P - Panie wysłuchaj modlitwy nasze
W - A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie

Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Królu Cierpienia. Twoja służebnica, Błogosławiona Aniela Salawa, cudowna krzyża piastunka i Męki Twojej czcicielka, uczyniła samą siebie, pełnym wdzięku, darem dla Ciebie. Prosimy Cię przeto, abyśmy dla zbawienia świata, jak ona przyjęli z miłością niewygody, niedostatki i ciepienia, a uświęcając modlitwą, darowali je Bogu Najwyższemu, tak Trzej Królowie mirrę, kadzidło i złoto złożyli w darze Tobie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

P - Panie wysłuchaj modlitwy nasze,
W - A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P - Błogosławmy Panu,
W - Bogu Chwała.
P - A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże nich odpoczywają w pokoju.
W - Amen.

OFIAROWANIE GODZINEK
Na większą cześć i chwałę * Boga Najwyższego,
Te godzinki darujmy * ku czci sługi Jego.
Błagamy Cię Anielo * byś nas prowadziła
I wszystkim nam świętości * łaskę uprosiła.
Byśmy się razem z Tobą * radowali w niebie,
A tutaj świętej służby * uczyli od Ciebie.
A kiedy się zakończy * ziemska życia droga,
Byśmy jak Ty z ufnością * odeszli do Boga.
Przyjmij to rozważanie * poświęcenia Twego
Byśmy wielbili Boga * W trójcy Jedynego.
Potem, jak Ty wędrując, * w kierunku wieczności
Wraz z Tobą odpoczęli * w wiecznej szczęśliwości.

P - Niech Świętość życia Twego siostro nas buduje.
W - A Bóg po śmierci przyjmie i niebo daruje.
P - Panie wysłuchaj modlitwy nasze
W - A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie

Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, z Twojego natchnienia błogosławiona Aniela Salawa, w przytułku jako nędzarka do wiecznego życia się zrodziła, a wyzbywszy się jedynego ziemskiego skarbu - garści świecidełek, za zbawienie swej duszy, na Kościół je przed śmiercią ofiarowała, Ciebie prosimy, abyśmy za Jej błogosławionym przykładem chętnie wyzbywali się dóbr niekoniecznych i stali się w ubóstwie podobni do Ciebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

/Autorka Godzinek - Siotra Janina Snopek - Stefaniak FZŚ/

Miejsca

Bazylika Franciszkanów św. Franciszka z Asyżu w Krakowie, pl. Wszystkich Świętych 5
Sanktuarium Bł. Anieli Salawy w Sieprawiu, ul. ks. Jana Przytockiego 33

Multimedia

Dziennik Błogosławionej Anieli Salawy

Linki

Strona o bł. Anieli
Parafia Anieli Salawy w Krakowie
Franciszkanie.pl
ILG – brewiarz
Sanktuarium w Sieprawiu