Wspólna modlitwa

Zachęcamy do wspólnej modlitwy i transmisjach online Eucharystii z Brzezin.

TRANSMISJA MSZY ŚWIĘTEJ ONLINE
KANAŁ YOUTUBE

 

LITANIA DO PATRONÓW BRZEZIŃSKICH

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, - módl się za nami.
Królowo wniebowzięta,
Królowo wszystkich Świętych,
Święty Józefie, opiekunie Kościoła Świętego,

św. Męczennicy Rzymscy, wierni Chrystusowi do końca,
św. Korono Męczennico, patronko w czasie epidemii,
św. Ireneuszu, zwalczający wszelkie herezje
św. Bonifacy, przykładzie nawrócenia,
św. Florianie, orędowniku u Boga w czasie klęsk żywiołowych,
św. Krescencjuszu, Zenonie i Towarzysze, męczennicy za wiarę,
św. Wojciechu, Patronie Polski,
św. Stanisławie, opiekunie naszej Ojczyzny,
św. Franciszku z Asyżu, bracie całego stworzenia,
św. Jadwigo Śląska, matko ubogich,
św. Jacku Odrowążu, wierny czcicielu Matki Bożej,
św. Kingo, księżno rozmiłowana w życiu zakonnym,
św. Jadwigo Królowo, wpatrzona w Ukrzyżowanego,
św. Szymonie z Lipnicy, służący bliźnim z narażeniem życia
św. Janie z Dukli, przykładzie żarliwej modlitwy i kontemplacji,
św. Stanisławie Kostko, patronie młodzieży polskiej,
św. Tereso od Jezusa, odnowicielko zakonu karmelitańskiego,
św. Janie od Krzyża, płonący żywym Płomieniem Miłości,
św. Alojzy Gonzago, aniele w ciele ludzkim,
św. Kamilu de Lellis, patronie chorych i szpitali,
św. Andrzeju Bobolo, męczenniku i apostole Polesia,
św. Wincenty à Paulo, opiekunie i żywicielu opuszczonych sierot,
św. Ludwiko de Marillac, założycielko Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia,
św. Stanisławie Papczyński, gorliwy orędowniku cierpiących w czyśćcu,
św. Benedykcie Labre, ubogi pielgrzymie Boży,
św. Wincenty Pallotti, apostole Rzymu,
św. Katarzyno Labouré, której objawiła się Matka Najświętsza,
św. Miriam od Jezusa Ukrzyżowanego, pełna Ducha Świętego,
św. Ludwiku i Zelio Martin, przykładzie zgody i jedności małżeńskiej,
św. Tereso od Dzieciątka Jezus, wzorze dziecięcej ufności w Bogu,
św. Janie Bosko, wzorze wychowawców i nauczycieli
św. Zygmuncie Szczęsny Feliński, idący za Chrystusem drogą krzyża,
św. Szarbelu Makhluf, pustelniku cudami słynący
św. Elżbieto od Trójcy Przenajświętszej, mistyczko zanurzona w miłości Bożej,
św. Rafale Kalinowski, wierny spowiedniku,
św. Albercie Chmielowski, bracie dobry jak chleb,
św. Karolu de Foucauld, bracie Jezusa i wszystkich ludzi,
św. Franciszku i Hiacynto Marto, pastuszkowie rozmodleni na różańcu,
św. Józefie Pelczarze, natchniony głosicielu tajemnicy Serca Jezusowego,
św. Faustyno Kowalska, apostołko Bożego Miłosierdzia,
św. Urszulo Ledóchowska, wychowawczyni i nauczycielko dzieci i młodzieży,
św. Maksymilianie Kolbe, nieustraszony Rycerzu Niepokalanej,
św. Tereso Benedykto od Krzyża, patronko Europy,
św. Pio z Pietrelciny, mistycznie przeżywający mękę Chrystusa
św. Tereso z Kalkuty, spotykająca Chrystusa w każdym człowieku,
św. Janie Pawle II papieżu, przyjacielu świętych i błogosławionych,

bł. Wincenty Kadłubku, ojcze kultury chrześcijańskiej w Polsce,
bł. Czesławie, wierny synu św. Dominika,
bł. Bronisławo, ozdobo zakonu norbertańskiego,
bł. Salomeo, wzorze godności królewskiej,
bł. Jakubie Strzemię, gorliwy czcicielu Najświętszego Sakramentu,
bł. Zofio Czeska, prekursorko szkolnictwa dla młodzieży żeńskiej,
bł. Rafale Chyliński, przygarniający chorych i karmiący głodnych,
bł. Edmundzie Bojanowski, patronie wiernych świeckich,
bł. (Wincenty, Danielu, Łukaszu, Konstanty, Bartłomieju, Anicecie, Konstanty, Filipie, Ignacy, Onufry, Maksymie, Janie, Michale,) uniccy męczennicy z Pratulina,
bł. Mario Angelo Truszkowska, matko wielkiej rodziny felicjańskiej,
bł. Franciszko Siedliska, zatroskana o rodziny,
bł. Małgorzato Szewczyk, zjednoczona z Bolejącym Sercem Maryi,
bł. Marcelino Darowska, służebnico Niepokalanej,
bł. Bronisławie Markiewiczu, przykładzie powściągliwości i pracy,
bł. Janie Beyzymie, ofiarny posługaczu trędowatych,
bł. Karolino Kózkówno, męczennico w obronie czystości,
bł. Honoracie Koźmiński, ojcowski przewodniku dusz zakonnych,
bł. Klaro Szczęsna, apostołko Bożego Serca,
bł. Anielo Salawo, służąca Bogu przez uczciwą pracę
bł. Józefie Allamano, założycielu wspólnoty misyjnej
bł. Jerzy Matulewiczu, orędowniku przed Bogiem za Litwą i Polską,
bł. Ignacy Kłopotowski, wydawco prasy katolickiej,
bł. Bernardyno Jabłońska, opiekunko najuboższych,
bł. Sancjo Szymkowiak, świadomie dążąca do świętości,
bł. Marto Wołowska i Ewo Noiszewska, które oddałyście życie za braci,
bł. (Stello, Imeldo, Rajmundo, Danielo, Kanuto, Sergio, Gwidono, Felicyto, Heliodoro, Kanizjo, Boromeo,) nazaretańskie męczennice z Nowogródka,
bł. Alfonsie Mario Mazurku, męczenniku za wolność Ojczyzny,
bł. Stefanie Wincenty Frelichowski, patronie harcerstwa polskiego,
bł. Bolesławo Lament, dążąca do zjednoczenia chrześcijan,
bł. Janie Balicki, pokorny kapłanie i ojcze wzgardzonych,
bł. Elżbieto Różo Czacka, niewidoma matko niewidomych,
bł. Hanno Chrzanowska, chwalebnie wypełniająca powołanie pielęgniarskie,
bł. Władysławie Bukowiński, apostole Kazachstanu,
bł. Michale Sopoćko, kapłanie według Serca Bożego,
bł. Stefanie Wyszyński, Prymasie Tysiąclecia,
bł. Jerzy Popiełuszko, męczenniku prawdy i wolności,
bł. Michale Tomaszku i Zbigniewie Strzałkowski, franciszkańscy męczennicy z Peru,

Wszyscy Święci i Święte Boże,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Świętymi bądźcie, bo ja jestem Święty
W: Na wzór Świętego, który nas powołał

Módlmy się. Boże, źródło wszelkiej doskonałości i szczęścia, spraw, aby przykłady świętych i błogosławionych przybliżały nas do Ciebie oraz wytyczały różne szlaki życiowej wędrówki, którymi możemy dojść do zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.