Wspólna modlitwa

Zachęcamy do wspólnej modlitwy online oraz prośmy o zatrzymanie epidemii koronawirusa.

MODLITWA O ZAPRZESTANIE
ROZPOWSZECHNIANIA SIĘ PANDEMII KORONAWIRUSA

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie,
aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń
i aby udało się jak najszybciej opanować pandemię.

Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym
i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.

Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby,
pociesz ich rodziny.

Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus,
inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.

Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał.
czujemy się bezradni
w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia,
ale ufamy Tobie,
udziel nam pokoju i zdrowia.

Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami,
prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen.

Święty Sebastianie - módl się za nami!
Święta Rochu - módl się za nami!
Święta Rito - módl się za nami!
Święta Rozalio - módl się za nami!
Święty Antoni - módl się za nami!

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny
- zmiłuj się nad nami!
Od powietrza, głodu, ognia i wojny - wybaw nas Panie!
Od nagłej i niespodziewanej śmierci - zachowaj nas Panie!
My grzeszni, Ciebie Boga prosimy - przepuść nam Panie!

 

LITANIA DO PATRONÓW BRZEZIŃSKICH

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, - módl się za nami.
Królowo Wniebowzięta,
Królowo wszystkich Świętych,
Święty Józefie, opiekunie Kościoła Świętego,

św. Florianie, orędowniku u Boga w czasie klęsk żywiołowych,
św. Wojciechu, Patronie Polski,
św. Jadwigo Śląska, matko ubogich,
św. Jacku Odrowążu, wierny czcicielu Matki Bożej,
św. Jadwigo Królowo, wpatrzona w Ukrzyżowanego,
św. Janie z Dukli, przykładzie żarliwej modlitwy i kontemplacji,
św. Tereso od Jezusa, odnowicielko zakonu karmelitańskiego,
św. Janie od Krzyża, płonący żywym Płomieniem Miłości,
św. Andrzeju Bobolo, męczenniku i apostole Polesia,
św. Stanisławie Papczyński, gorliwy orędowniku cierpiących w czyśćcu,
św. Katarzyno Labouré, której objawiła się Matka Najświętsza,
św. Miriam od Jezusa Ukrzyżowanego, pełna Ducha Świętego,
św. Ludwiku i Zelio Martin, przykładzie zgody i jedności małżeńskiej
św. Tereso od Dzieciątka Jezus, wzorze dziecięcej ufności w Bogu,
św. Szarbelu Makhluf, pustelniku cudami słynący,
św. Elżbieto od Trójcy Przenajświętszej, mistyczko zanurzona w miłości Bożej,
św. Rafale Kalinowski, wierny spowiedniku,
św. Albercie Chmielowski, bracie dobry jak chleb,
św. Franciszku i Hiacynto Marto, pastuszkowie rozmodleni na różańcu,
św. Józefie Pelczarze, natchniony głosicielu tajemnicy Serca Jezusowego,
św. Faustyno Kowalska, apostołko Bożego Miłosierdzia,
św. Urszulo Ledóchowska, wychowawczyni i nauczycielko dzieci i młodzieży,
św. Maksymilianie Kolbe, nieustraszony Rycerzu Niepokalanej,
św. Tereso Benedykto od Krzyża, patronko Europy,
św. Pio z Pietrelciny, mistycznie przeżywający mękę Chrystusa
św. Tereso z Kalkuty, spotykająca Chrystusa w każdym człowieku,
św. Janie Pawle II papieżu, przyjacielu świętych i błogosławionych,

bł. Wincenty Kadłubku, ojcze kultury chrześcijańskiej w Polsce,
bł. Czesławie, wierny synu św. Dominika,
bł. Bronisławo, ozdobo zakonu norbertańskiego,
bł. Jakubie Strzemię, gorliwy czcicielu Najświętszego Sakramentu,
bł. Zofio Czeska, prekursorko szkolnictwa dla młodzieży żeńskiej,
bł. Rafale Chyliński, przygarniający chorych i karmiący głodnych,
bł. Edmundzie Bojanowski, patronie wiernych świeckich,
bł. (Wincenty, Danielu, Łukaszu, Konstanty, Bartłomieju, Anicecie, Konstanty, Filipie, Ignacy, Onufry, Maksymie, Janie, Michale,) uniccy męczennicy z Pratulina,
bł. Mario Angelo Truszkowska, matko wielkiej rodziny felicjańskiej,
bł. Franciszko Siedliska, zatroskana o rodziny,
bł. Małgorzato Szewczyk, zjednoczona z Bolejącym Sercem Maryi,
bł. Marcelino Darowska, służebnico Niepokalanej,
bł. Bronisławie Markiewiczu, przykładzie powściągliwości i pracy,
bł. Karolino Kózkówno, męczennico w obronie czystości,
bł. Honoracie Koźmiński, ojcowski przewodniku dusz zakonnych,
bł. Klaro Szczęsna, apostołko Bożego Serca,
bł. Anielo Salawo, służąca Bogu przez uczciwą pracę
bł. Bernardyno Jabłońska, opiekunko najuboższych,
bł. Sancjo Szymkowiak, świadomie dążąca do świętości,
bł. Marto Wołowska i Ewo Noiszewska, które oddałyście życie za braci,
bł. (Stello, Imeldo, Rajmundo, Danielo, Kanuto, Sergio, Gwidono, Felicyto, Heliodoro, Kanizjo, Boromeo,) nazaretańskie męczennice z Nowogródka
bł. Alfonsie Mario Mazurku, męczenniku za wolność Ojczyzny,
bł. Stefanie Wincenty Frelichowski, patronie harcerstwa polskiego,
bł. Janie Balicki, pokorny kapłanie i ojcze wzgardzonych,
bł. Władysławie Bukowiński, apostole Kazachstanu,
bł. Michale Sopoćko, kapłanie według Serca Bożego,
bł. Jerzy Popiełuszko, męczenniku prawdy i wolności,
bł. Michale Tomaszku i Zbigniewie Strzałkowski, franciszkańscy męczennicy z Peru
Wszyscy Święci i Święte Boże,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Świętymi bądźcie, bo ja jestem Święty
W: Na wzór Świętego, który nas powołał

Módlmy się. Boże, źródło wszelkiej doskonałości i szczęścia, spraw, aby przykłady świętych i błogosławionych przybliżały nas do Ciebie oraz wytaczały różne szlaki życiowej wędrówki, którymi możemy dojść do zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.