Msze z Relikwiami

Zachęcamy do uczestnictwa we mszach świętych we wspomnienie Patronów naszej parafii. Na koniec eucharystii odbywa się błogosławieństwo relikwiami.

W miesiącu lutym czcimy następujących patronów:
bł. Klara Szczęsna - 7 lutego
bł. Michał Sopoćko - 15 lutego
św. Hiacynta i Franciszek Marto - 20 lutego
bł. Stefan Wincenty Frelichowski - 23 lutego

Relikwie to fragmenty doczesnych szczątków osób uznanych przez Kościół za święte lub błogosławione oraz przedmiotów z nimi związanych. Wyróżniamy relikwie trzech rodzajów: pierwszego stopnia – to części ciała świętego (najczęściej relikwie ex ossibus), drugiego stopnia – przedmioty, których święty lub błogosławiony dotykał za życia oraz trzeciego stopnia – przedmioty, które dotykały ciała świętego już po jego śmierci.

Katechizm Kościoła Katolickiego do kultu relikwii odnosi się w następujący sposób: Poza liturgią sakramentów i sakramentaliów katecheza powinna brać pod uwagę formy pobożności wiernych i religijności ludowej. Zmysł religijny ludu chrześcijańskiego zawsze znajdował wyraz w różnorodnych formach pobożności, które otaczały życie sakramentalne Kościoła. Są to: cześć oddawana relikwiom, nawiedzanie sanktuariów, pielgrzymki, procesje, droga krzyżowa, tańce religijne, różaniec, medaliki itp.