Msze z Relikwiami

Zachęcamy do uczestnictwa we mszach świętych we wspomnienie Patronów naszej parafii. Na koniec eucharystii odbywa się błogosławieństwo relikwiami.

W miesiącu maju czcimy następujących patronów:

św. Floriana - 4 maja
bł. Zofii Czeskiej - 15 maja
św. Andrzeja Boboli - 16 maja
św. Stanisława Papczyńskiego - 18 maja

Relikwie to fragmenty doczesnych szczątków osób uznanych przez Kościół za święte lub błogosławione oraz przedmiotów z nimi związanych. Wyróżniamy relikwie trzech rodzajów: pierwszego stopnia – to części ciała świętego (najczęściej relikwie ex ossibus), drugiego stopnia – przedmioty, których święty lub błogosławiony dotykał za życia oraz trzeciego stopnia – przedmioty, które dotykały ciała świętego już po jego śmierci.

Katechizm Kościoła Katolickiego do kultu relikwii odnosi się w następujący sposób: Poza liturgią sakramentów i sakramentaliów katecheza powinna brać pod uwagę formy pobożności wiernych i religijności ludowej. Zmysł religijny ludu chrześcijańskiego zawsze znajdował wyraz w różnorodnych formach pobożności, które otaczały życie sakramentalne Kościoła. Są to: cześć oddawana relikwiom, nawiedzanie sanktuariów, pielgrzymki, procesje, droga krzyżowa, tańce religijne, różaniec, medaliki itp.