S. Ksawera Kuta

Franciszka Kuta urodziła się 4 maja w 1929 r. w Nidzie W młodości dużo się modliła o powołanie. W 1949 r. zdecydowała się wstąpić do Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej (było i jest ono bezhabitowe). Z wyborem zgromadzenia nie miała problemu, ponieważ jej siostra wybrała pierwsza tę drogę, a Franciszka poszła za nią. Otrzymała imię siostra Ksawera. Po odbyciu pierwszych prób w zgromadzeniu została skierowana do pracy w Domu Opieki w Mnichowie w charakterze referenta zaopatrzenia. Następnie została przeniesiona do Domu Dziecka w Kielcach, gdzie pracowała przez dziesięć lat. Po upaństwowieniu Domu Dziecka zatrudniła się w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Hurtu Spożywczego Dom „Agros” jako referent handlowy. W Kielcach w tym czasie ukończyła Technikum Ekonomiczne. Mając świadectwo dojrzałości, wyjechała do Warszawy do pracy w Akademii Teologii Katolickiej, gdzie przepracowała 27 lat w charakterze bibliotekarza. W tym czasie nawiązała bliskie kontakty z młodzieżą studencką i zawiązała nici przyjaźni. Obecnie jest na emeryturze w Nowym Mieście nad Pilicą w Domu Generalnym, gdzie w kaplicy wraz z siostrami uczestniczy w codziennej Mszy Świętej i wspólnych modlitwach.