Śp. Ks. Edward Nowak

Urodził się 10 października 1938 roku w Brzezinach w rodzinie Stefana Nowaka i Józefy z Godowskich. Miał troje rodzeństwa. Jego tata był kościelnym w parafii Brzeziny. W wieku 7 lat poszedł do szkoły do Kielc. W tym czasie mieszkał u swojego stryja. Ukończył liceum w Bliżynie, po czym wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach w 1958 roku. Na kapłana został wyświęcony w 1964 roku w katedrze kieleckiej. Mszę świętą prymicyjną odprawił w rodzinnej parafii w Brzezinach 28 czerwca 1964. Był wikariuszem w parafiach w: Jerzmanowicach, Małogoszczy, Pińczowie, i Miechowie. W 1979 roku został mianowany proboszczem w parafii Mówcza-Zagórze. Gospodynią ustanowił swoją rodzoną siostrę Franciszkę. W tym czasie rozbudował kaplicę w Mójczy, a w Zagórzu wybudował nową. W 1984 roku został proboszczem w Wodzisławiu. Przez 21 lat pracy w tej parafii wykonał wiele potrzebnych prac, m.in. postawił nowa plebanię, pomalował kościół, odnowił ołtarze, organy, nagrobki Lanckorońskich, wykonał chodnik koło kościoła, ogrodził plebanię. Pełnił także w tym czasie funkcję dziekana oraz dostał tytuł kanonika. Ks. Edward Nowak zmarł w Wielki Czwartek 24 marca 2005 roku na plebanii w Wodzisławiu. Pochowany został na tamtejszym cmentarzu.

/opr. Damian Zegadło/