Śp. Ks. Henryk Gajek

Ks. Henryk Gajek urodził się 6 marca 1929 roku w Brzezinach, jako syn Jakuba i Stanisławy z Przygockich. Wyniósł z domu rodzinnego głęboką wiarę. Uczęszczał do Gimnazjum im. St. Żeromskiego w Kielcach. Przez cztery lata był w Zgromadzeniu Księży Salezjanów. Ostatecznie jednak wybrał drogę księdza diecezjalnego. Dnia 14 czerwca 1956 roku ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach i został wyświęcony na kapłana. Pracował jako wikariusz w Łopusznie, Jędrzejowie, Krzcięcicach, Bejscach, Bodzentynie i Chmielniku. W latach 1969-78 był proboszczem parafii Wniebowzięcia NMP w Potoku w dekanacie chmielnickim. W międzyczasie (1972-1975) studiował prawo kanoniczne na KUL-u. Studia uwieńczył doktoratem. W latach 1978-1982 był proboszczem w parafii św. Jana Chrzciciela w Ostrowcach w dekanacie nowokorczyńskim. Za czasów Polski Ludowej był prześladowany przez SB, jednak zawsze był niezłomny i wstawiał się za swoimi parafianami. W 1982 roku otrzymał nominację na proboszcza w parafii Wniebowzięcia NMP w Strożyskach. Jako wieloletni proboszcz różnych parafii zasłużył się założeniem chóru parafialnego, Kół Żywego Różańca i wieloma pracami renowacyjnymi zabudowań parafialnych. Od 1999 roku mieszkał w Busku-Zdroju jako emeryt, a swą siłę nadal czerpał z Eucharystii. Zmarł 15 lipca 2015 roku w 86 roku życia i 59 roku kapłaństwa. Mszy świętej pogrzebowej przewodniczył ks. bp Marian Florczyk. Ks. Henryk pochowany został na cmentarzu w Brzezinach.

/opr. Damian Zegadło/