1675 rok

Nowa świątynia została konsekrowana przez biskupa krakowskiego ks. Andrzeja Trzebickiego dnia 8 września 1675 r. Do dziś przypomina o tym marmurowa tablica upamiętniająca to wydarzenie, wbudowana w ścianę obok Wielkiego Ołtarza. Kościół oprócz krótkiego prezbiterium miał szerszą prostokątną nawę. Półkolisty otwór tęczy zawierał belkę z Chrystusem na krzyżu i figurami Matki Bożej i Jana Ewangelisty. W tym czasie Parafia Wszystkich Świętych obejmuje wioski: Bieleckie Młyny, Bilcza, Bobrza, folwark Boszki, Brzeziny, młyn Drogoszek, Kowala, Kuby, Lurowizna, Nida, Podwole, Morawica, Ostrów, Wola Morawicka, Zbrza i Dębska Wola.